Wie internet, televisie en vaste telefoondiensten af wil nemen wil daar het liefst niet te veel voor betalen. Volkomen logisch natuurlijk. En daarom is het voor consumenten gewenst wanneer er op de retailmarkten voldoende concurrentie bestaat. Niet alleen omdat dit aanbieders van (snel) internet, televisie en vaste telefonie ertoe dwingt om hoogwaardige diensten te leveren, ook omdat voldoende concurrentie ertoe leidt dat de prijzen niet onnodig hoog worden opgejaagd. Kortom: een consument moet (ook bij alles-in-1-aanbiedingen) wat te kiezen hebben. En juist op dat punt leek er een tijdje geleden een kink in de kabel te ontstaan. Begin 2016 kondigden Ziggo en Vodafone aan dat ze een joint venture zouden beginnen en in augustus 2016 keurde de Europese Commissie deze plannen goed. Voor het concurrentievermogen op de markt voor vaste netwerken zou dit best wel eens negatieve consequenties kunnen hebben.

De ACM voert versneld een marktanalyse uit

Doordat de joint venture van Ziggo en Vodafone werd goedgekeurd ontstond er een situatie op de markt waarin twee partijen (namelijk VodafoneZiggo en KPN) een gelijkwaardige positie op de telecommarkt zouden krijgen. Bovendien zijn deze twee partijen zo groot dat de kans groot zou zijn dat ze sterk genoeg -zelfs bijna monopolistisch- zouden zijn om kleinere aanbieders van de markt te weren. Een slechte zaak voor de consument die iets te kiezen wil hebben. De ACM (Autoriteit Consument & Markt) zag het gevaar en besloot, op kortere termijn dan vooraf was bedacht, een marktanalyse uit te voeren. Die marktanalyse weest uit dat er een zogenaamde AMM zou ontstaan als er niet werd ingegrepen. Een AMM is een “Aanmerkelijke Marktmacht”; een soort monopolypositie. En daar was de ACM (in het belang van de consument) niet echt blij mee.

De ACM wil reguleren

Om de concurrentie op de telecommarkt te waarborgen heeft de ACM besloten over te gaan tot regulering. Concreet houdt dit in dat andere (kleinere) partijen op de markt gebruik kunnen maken van de netwerken van zowel KPN als van VodafoneZiggo. Deze kleinere partijen hebben zelf geen eigen vast netwerk. Op dit moment kunnen deze partijen alleen gebruik maken van het netwerk van KPN aangezien dit koper- en glasvezelnetwerk al door de ACM gereguleerd wordt. Met het besluit komt het netwerk van VodafoneZiggo daar dus bij.

Wanneer treedt de regulering in werking?

Als het aan de ACM ligt kunnen kleinere partijen vanaf medio 2018 gebruik maken van het netwerk van VodafoneZiggo. Om dit mogelijk te maken moeten er nog wel wat zaken geregeld worden. Ten eerste hebben belanghebbende partijen nog een aantal weken de tijd om commentaar in te dienen met betrekking tot de uitgevoerde marktanalyse. Vervolgens moet de ACM het besluit tot regulering indienen bij de Europese Commissie. Gaat die akkoord dan is de regulering een feit en kunnen partijen zonder eigen netwerk gebruikmaken van het netwerk van VodafoneZiggo.