Zoals nog niet al te lang geleden bekend werd gemaakt heeft Vodafone besloten om te fuseren met Ziggo. Iets dat gemakkelijker gezegd was dan gedaan overigens. Allerlei toezichthouders stonden in eerste instantie niet echt te springen omdat er de vrees bestond dat er een monopolie zou ontstaan met betrekking tot het aanbieden van vast internet en vaste telefonie op de Nederlandse markt. Uiteindelijk werd de gewenste fusie toch goedgekeurd door de Europese Commissie. Overigens niet zonder slag of stoot: Ziggo en Vodafone moesten wel voldoen aan een aantal voorwaarden die werden opgelegd. Een van die voorwaarden was dat Vodafone zijn bedrijfsonderdelen ‘vaste telefonie’ en ‘vast internet’ af zou stoten. Oftewel: in de verkoop zetten.

Interesse in vast internet van Vodafone

Inmiddels begint er langzaam aan wat meer duidelijkheid te komen over de partijen die interesse (lijken te) hebben in het onderdeel “vast internet” van Vodafone. Zoals het er nu naar uitziet zijn er meerdere partijen in de running voor de delen die Vodafone moet afstoten. Dat beweert althans Bloomberg, een bekende leverancier van financiële data. Over het algemeen staat Bloomberg erom bekend dat deze analist goed op de hoogte is van wat er speelt op de (financiële) markten. En als de inschatting van de Amerikanen juist is weten we in elk geval dat ondanks de grote interesse het overnamebod relatief bescheiden zal zijn. Bloomberg houdt het op minder dan 100 miljoen euro.

(Inter)nationale belangstelling

Het lijkt er sterk op dat er meerdere partijen een bod op de Vodafone-onderdelen uit zullen gaan brengen. Een aantal Nederlandse ondernemingen, maar ook internetaanbieders uit andere landen. Zo worden Deutsche Telekom (Duitsland) en Tele2 (Zweden) nogal nadrukkelijk genoemd als potentiële kopers. Hoewel Tele2 en Deutsche Telekom duidelijk de bekendste providers zijn die zich in de slag lijken te mengen zijn er ook een aantal (kleinere) Nederlandse aanbieders die genoemd worden als potentiële overnamekandidaten. Onder meer Fiber Nederland en de Nederlandse Energie Maatschappij (NLE) zijn volgens Bloomberg kandidaten om Vodafone Thuis over te nemen. Zoals te verwachten is weigert echter elke (mogelijke) kandidaat om officieel zijn interesse kenbaar te maken.

Nieuwe leiding Vodafone-Ziggo

Bij Ziggo-Vodafone zijn ze ondertussen al hard bezig om een nieuw managementteam op te tuigen dat de veranderingen na de fusie in goede banen moet leiden. De nieuwe joint venture krijgt de huidige CEO van Vodafone UK, Jeroen Hoencamp als topman. Hij zal worden bijgestaan door onder meer Ritchy Drost (nu nog Ziggo) en voormalig KPN-directielid John van Vianen.