Gedeelde verantwoordelijkheid internet aanbieders en muziekindustrie tegen piraterijDat er op internet een aantal zaken gebeuren die het daglicht niet zo goed kunnen verdragen is een bekend feit. Dat er tussen duidelijk aantoonbaar crimineel gedrag en het op de juiste manier gebruik maken van de mogelijkheden die internet biedt een groot grijs gebied bestaat is ook duidelijk. Maar wat er nu wel en niet mag is vaak nog niet duidelijk. Simpelweg omdat er over veel zaken nog geen goede wetgeving of jurisprudentie bestaat. Zo is de vraag bijvoorbeeld behoorlijk actueel in hoeverre internet aanbieders moeten meewerken (of zich zelfs actief bezig moeten houden) met het bestrijden van criminele activiteiten op internet. Een voorbeeld van dit soort activiteiten is internetpiraterij, oftewel: het downloaden van muziek zonder daarvoor de vereiste vergoedingen te betalen. Op dit punt is nu enige duidelijkheid ontstaan omdat het Duitse Hooggerechtshof eind november een uitspraak over dit onderwerp heeft gedaan.

Internetaanbieders wel of niet verantwoordelijk

De vraag waarop het Duitse Hooggerechtshof een antwoord moest zien te formuleren draaide om de verantwoordelijkheid die internet aanbieders wel of niet hebben om maatregelen te treffen waarmee internetpiraterij (met name het illegaal downloaden van muziek) kan worden voorkomen. Die vraag is zeer relevant, aangezien een positief antwoord hierop zou betekenen dat internet aanbieders gedwongen zouden kunnen worden om bepaalde sites te blokkeren. Vanzelfsprekend zitten internet aanbieders hier niet op te wachten, aangezien ze het liefst zelf bepalen welke sites ze al dan niet blokkeren. Het feit dat deze zaak handelde voor het Hooggerechtshof gaf al wel aan dat er eerder al het nodige juridische getouwtrek had plaats gevonden tussen de eisers (GEMA wat de Duitse versie van BUMA is, en Universal Music, Sony en Warner) en de gedaagden (Deutsche Telekom en Telefonica O2).

Rechter oordeelt tot gedeelde verantwoordelijkheid

De eisers wilden dus het liefst dat internet aanbieders verantwoordelijk zouden worden voor het blokkeren van illegale downloadsites, maar uiteindelijk bleek dat de rechter zo ver niet wilde gaan. Volgens het Hof is een internet aanbieder alleen verantwoordelijk voor het blokkeren van een website als “de houder van het copyright eerst zelf de nodige actie heeft ondernomen tegen degene die het copyright schendt, zoals de webhosters of de websiteoperators.” Is dit in voldoende mate door de eigenaar van het copyright gedaan dan mag er vervolgens dus ook actie van de internet aanbieders worden verwacht. In het kort komt het er dus op neer dat er een gezamenlijke verantwoordelijkheid is van de internetaanbieder en de muziekmaatschappij/copyrighthouder om piraterij tegen te gaan.