Glasvezel bereikt ook de kleine kernen

Leestijd: 2 minuten

Het gebruik van internet gaat meer en meer om glasvezel draaien. Zeker nu ook in de kleine kernen van Nederland de mogelijkheden worden geboden om hiervan gebruik te maken. Het is zelfs al zo dat dorpen worden aangesloten, zonder dat de beoogde doelstellingen van het aantal deelnemers dat zich wil aansluiten wordt gehaald. In verschillende delen van het land is al plaatselijk besloten om toch alvast met de aanleg te beginnen. Dit volgt op het feit dat eerder ook al het aantal gewenste deelnemers was teruggebracht. Glasvezel is daardoor aan een snelle opmars bezig.

Wens van gemeenten

Dat de grens steeds verder naar beneden wordt bijgesteld heeft te maken met de wensen van de verschillende gemeentes. Die vinden het belangrijk om een goed glasvezelnetwerk beschikbaar te kunnen stellen. Het effect op de snelheid van internet is duidelijk. Dit kan dus veel voordelen voor zowel de gemeenten als de inwoners met zich meebrengen. Bovendien zijn er meer voordelen aan het netwerk te koppelen dan alleen de verhoging van de snelheid van de internet aanbieding. Dit moet ook meegewogen worden. Dat veel gemeenten in de kleine kernen met minder inschrijvingen genoegen nemen is daar een voortvloeisel van.

Grote winsten in glasvezel

Er zit natuurlijk ook een zakelijk motief achter de ontwikkeling van glasvezel. Zo maakte grote speler KPN recentelijk bekend voor het eerst dermate veel aan de glasvezelaansluitingen te verdienen, dat daarmee verliezen op andere gebieden gedekt kunnen worden. Het is daardoor dus voor de aanbieders ook wel heel interessant om alleen maar nog meer aansluitingen op het net te kunnen verzorgen. Met dat in het hoofd is het dus ook niet vreemd dat ook dorpskernen en buitengebieden worden aangesloten op het netwerk, zelfs wanneer een deel van de bevolking nog niet om is.

Gemakkelijk uit te breiden

Een begin maken met de aanleg wordt ook gedaan om alvast klaar te zijn voor de toekomst. Er zijn veel mogelijkheden met glasvezel. Meer dan alleen het bieden van snel internet en digitale televisie. In de toekomst zullen meer en meer van deze toepassingen een rol gaan spelen in de maatschappij. Omdat het glasvezelnet gemakkelijk uit te breiden is, is het voor veel aanbieders en gemeenten dus ook van belang dat er nu al een basis ligt. Dat maakt het dus ook wel heel interessant om nu al eraan te beginnen. Ook op plekken waar nu nog niet veel gebeurt.

Aanbieders van abonnementen

De inwoners uit de gebieden die zich nu al aangemeld hebben, worden persoonlijk op de hoogte gehouden. Zo is er bijvoorbeeld maatwerk waar het gaat om abonnementen voor televisie, internet en telefonie. Hierbij worden per gebied verschillende aanbieders van de diensten voorgesteld. Vaak gaat het om de keuze uit vier verschillende partijen. Zo heeft de consument dus ook de mogelijkheid om zelf te bepalen hoe gebruikgemaakt wordt van het netwerk. Er worden geen aansluitkosten gerekend in veel gevallen. Dit kan een besparing van €650,- opleveren. Ook dit moet veel meer klanten gaan lokken voor glasvezel.

⚠️ Actie van de maand: Netflix én Videoland 12 maanden cadeau bij Ziggo - Bekijk Aanbieding >