Nederlandse internetproviders binden strijd aan met botnetsBotnets, oftewel een verzameling softwarerobots, zorgen voor veel ergernis onder internetgebruikers. Want hoewel botnets in principe voor nuttige en ‘vreedzame’ doeleinden kunnen worden gebruikt staan botnets vooral bekend als verspreiders van spam en als ongewenste software die op gluiperige wijze de besturing over een computer overnemen. Erg vervelend dus. Dat er actie tegen dit soort praktijken moest worden ondernomen was dus wel duidelijk. En wat die actie betreft, daar is de afgelopen jaren (gelukkig) nogal wat vooruitgang in geboekt. Met name dankzij de branchevereniging van Internet Service Providers; ISPConnect Nederland. Aangezien ongeveer 90 procent van de Nederlandse internetproviders zich bij deze branchevereniging heeft aangesloten zijn oplossingen en initiatieven die door ISPConnect worden ondernomen relevant voor het overgrote deel van de Nederlandse consumenten die zijn aangesloten op het internet (en dat is tegenwoordig vrijwel iedereen).

AbuseHUB

Om misbruik door botnets tegen te gaan heeft ISPConnect een hub aangemaakt waarbij inmiddels een aantal Nederlandse internetproviders is aangesloten. Het doel van deze samenballing van kennis en samenwerking is het tegengaan en bestrijden van botnetbesmettingen. De hub heeft de naam AbuseHUB meegekregen. Al in 2014 werd hier behoorlijk mee getest, maar pas vrij recent werd de officiële pilotfase op gang geschoten.

Samenwerking tussen internetproviders en hostingaanbieders

Om misbruik door geavanceerde botnets op een effectieve manier te kunnen tegengaan is het uiteraard van belang dat niet alleen de (verenigde) internetproviders zich daarvoor inzetten, maar dat deze problematiek breder wordt aangepakt. Daar is eind 2015 een eerste start mee gemaakt. Concreet betekent dit dat naast de internetproviders ook Nederlandse Cloud-aanbieders en Nederlandse hostingaanbieders meedoen in het project AbuseHUB.

Schoon internet als doel

AbuseHUB richt zich met name op het bestrijden van schadelijke botnets, maar wie alleen dat onderdeel benoemt doet de ambitie van de betrokken internetproviders tekort. Het doel is namelijk om alle (of althans zo veel mogelijk) vormen van cybercrime door deze samenwerking te bestrijden. Dit gaat gebeuren door de informatie waarover de verschillende participanten in het AbuseHUB-project beschikken onderling te delen. Door het samenbrengen van de losse stukjes informatie wordt het vervolgens gemakkelijker om een (botnet)patroon te ontdekken. Is een dergelijk patroon vervolgens blootgelegd dan wordt het ook een stukje eenvoudiger om adequate maatregelen tegen botnets en andere schadelijke software of netwerken te kunnen nemen. Wat dat betreft is het interessant – en goed – om te weten dat niet alleen commerciële partijen, zoals internetproviders, zich bij dit initiatief hebben aangesloten. Ook vanuit de (landelijke) overheid en vanuit de wetenschap (te denken valt aan Technische Universiteiten) wordt input geleverd voor het verbeteren en effectiever maken van AbuseHUB.