Het hacken van een computer is in de meeste Westerse landen een strafbaar feit. Officieel wordt hacken volgens de Nederlandse wet aangeduid als computervredebreuk: “het opzettelijk en wederrechtelijk binnendringen in een geautomatiseerd werk of in een deel daarvan.” De reden dat hacken strafbaar is gesteld is niet zo moeilijk te bedenken. In computers zijn vaak persoonlijke gegevens opgeslagen, en überhaupt is een computer die aan iemand anders toebehoort niet iets waar derden zomaar wat mee te maken hebben. Daar komt bij dat er door een hack grote problemen kunnen ontstaan.

In het meest extreme geval kan er worden ingebroken bij elektriciteitsleveranciers (bijvoorbeeld kerncentrales). Ook kan er op naam van een slachtoffer van een hack bijvoorbeeld een woning worden gehuurd waar criminele activiteiten (zoals een hennepplantage) worden ontplooid. Hacken is dus terecht aangemerkt als een criminele daad. Toch denkt de Overheid in ons buurland België daar plotseling wat anders over. In sommige gevallen moet het hacken van – nota bene – de Overheid volgens de Belgische premier Charles Michel niet langer strafbaar worden gesteld.

Digitale klokkenluiders?

 Overheid hacken niet langer illegaal in BelgiëUiteraard heeft Michel niet de bedoeling om de (computersystemen van) de Belgische Overheid totaal open te stellen voor elke internetcrimineel die interesse heeft in vertrouwelijke informatie. Wat echter wel speelt is de relatieve zwakte van de beveiliging van computersystemen. Deze zwaktes kunnen door de huidige wetgeving echter bijna niet worden opgespoord en versterkt. Gaat een IT-specialist namelijk op zoek naar lekken in het beveiligingssysteem en test hij de zwakke plekken dan is hij namelijk al aan het hacken. Concreet is hij op dat moment dus strafbaar bezig en kan hij vervolgd worden. Dat dit voor professionals die als enige doel hebben de beveiliging van de overheidssystemen te verbeteren grote problemen oplevert en het werk zelfs onmogelijk maakt is duidelijk. Dat moet volgens de Belgische premier veranderen: zogenaamde “Ethische Hackers”, ook wel aangeduid als “Digitale Klokkenluiders” moeten meer in bescherming worden genomen zodat de overheid van hun expertise gebruik kan maken ten bate van het algemeen belang.

Situatie in Nederland

De Belgen kijken voor het opleiden van ethische hackers en het veranderen van de wetgeving met betrekking tot digitaal klokkenluiden met een schuin oog naar Nederland. Het aantal cybercrime-experts is bij ons namelijk een heel stuk groter dan dat in België het geval is. Om de wetgeving te verruimen wordt door diverse Belgische politici zelfs de typisch Nederlandse uitdrukking “gedoogbeleid” in de mond genomen. Qua aantallen cybercrime-experts loopt Nederland in elk geval getalsmatig ver voor op de Zuiderburen: 65.000 Nederlandse experts tegenover 2.000 in België.