Het blijft altijd een spanningsveld: privacy en veiligheid. Aan de ene kant wil je als consument gebruik kunnen maken van internet zonder dat er iemand meekijkt. Aan de andere kant is het een feit dat er op deze wereld een aantal mensen rondlopen die (communicatie via) internet en mobiele telefonie gebruiken voor zaken die het daglicht niet kunnen verdragen. Met dit spanningsveld heeft de Nederlandse overheid uiteraard te maken. Tot 2015 was er wat dat betreft het een en ander geregeld in een wettelijke verplichting voor telecomproviders om bepaalde klantgegevens op te slaan. Vervolgens werd er door meerdere rechters bepaald dat het opslaan van deze gegevens te ver ging. En nu, eind maart 2018, gaat de huidige minister van Justitie en Veiligheid (J&V) wederom een poging doen om een bewaarplicht voor telecomproviders van de grond te krijgen.

Continue reading