Internetaanbieders krijgen steeds meer te stellen met terroristen die gebruik maken van de diensten die door internetproviders worden aangeboden. De vraag in hoeverre een internetprovider verantwoordelijk is voor een terreurdaad, bijvoorbeeld een DDos-aanval, die wordt uitgevoerd met gebruikmaking van hun servers is een vraag die in de rechtbanken beantwoord zal moeten worden. Dat internet echter het nieuwe slagveld wordt, en dat internetproviders daar dus steeds meer mee te maken gaan krijgen lijkt echter wel duidelijk.

Anti-terreurspecialist waarschuwt

Wordt internet het nieuwe terroristische wapen?Het lijkt misschien nogal op een verhaal uit een science fictionfilm, maar dat er in de niet zo heel verre toekomst terroristische aanvallen gaan plaatsvinden lijkt een feit. De vraag is alleen nog wanneer een dergelijke aanslag slaagt. Volgens Gilles de Kerchove moeten we daar in de komende vijf jaar al rekening mee houden. Dat deze Belgische specialist dit zegt is redelijk verontrustend aangezien de heer De Kerchove niet zomaar de eerste de beste is. De Kerchove is namelijk de Anti-terreur coördinator van de EU, en in die functie weet hij natuurlijk als geen ander waar hij over praat.

Internet als wapen

Dat een geslaagde hackaanval via internet een groot probleem (tot zelfs een levensgevaarlijke situatie) op kan leveren blijkt overigens al wel uit een aantal, gelukkig mislukte, pogingen die in het vrij recente verleden zijn ondernomen. Zo is er momenteel een rechtszaak aan de gang in de Verenigde Staten waarbij een aantal mensen uit Iran terecht staan voor het hacken van een server van een stuwdam. Mocht de hack succesvol zijn uitgevoerd dan hadden de hackers het waterpeil in het omliggende gebied kunnen manipuleren. Dit is slechts een voorbeeld, maar we kunnen zelf wel bedenken wat de hack van de server van bijvoorbeeld een kerncentrale zou kunnen betekenen, zeker wanneer deze zou worden uitgevoerd door hackers die bijvoorbeeld gelieerd zijn aan IS (Islamitische Staat).

Gevolgen voor providers en klanten

De kans dat met de toegenomen (online) dreiging de ‘spelregels’ in de internetwereld gaan veranderen lijkt vrij groot. Omdat autoriteiten (zoals overheden en politie) er natuurlijk alles aan willen doen om internetterreur tegen te gaan zit het er dik in dat de wetgeving op dat punt zal worden aangepast. Dit heeft mogelijk grote consequenties voor zowel internetproviders als voor klanten. Het lijkt namelijk waarschijnlijk dat internetproviders mee moeten gaan werken om aan overheden bepaalde gewenste informatie (mogelijk ook over klanten) te verstrekken. In Nederland valt dit op het moment nog wel redelijk mee, maar in bijvoorbeeld China kunnen providers al verplicht worden om “technische ondersteuning” te bieden in het geval van een terrorisme-onderzoek.
Even voor de duidelijkheid: er wordt hier overigens volstrekt niet beweerd dat we in Nederland en Europa te maken gaan krijgen met ‘Chinese’ toestanden als het aankomt op bijvoorbeeld privacy. Wat wel duidelijk lijkt is dat er een spanningsveld gaat ontstaan tussen veiligheid en privacy: met name in wetgeving en het daaraan gekoppelde politieke en maatschappelijke debat. Dat zien we overigens nu al op meerdere vlakken in onze samenleving, dus dat deze ontwikkelingen ook internetproviders aangaan is vanzelfsprekend.